PPS Vývoj s.r.o.
O spoločnosti Technológie Výrobný program Kontakt

Projekt „Rast inovacných kapacít spolocnosti PPS Vývoj, s.r.o. pomocou inteligentných riešení vo výrobnom procese“ je spolufinancovaný Európskou úniou.


Názov projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti a podpora rastu spoločnosti PPS Vývoj, s.r.o.

Hlavným cieľom projektu je podpora inovačných aktivít spoločnosti PPS Vývoj, s.r.o. zavedením inovatívnej technológie, pomocou ktorej dôjde k celkovej inovácii výrobného procesu v časti vyvŕtavania a frézovania kovových obrobkov. Cieľom projektu je taktiež upevniť postavenie spoločnosti na trhu a zvýšiť jej konkurencieschopnosť, pričom zároveň dôjde aj k prijatiu 2 nových zamestnancov. Vďaka nenávratnému finančnému príspevku vo výške 50% z celkových výdavkov na obstaranie technológie sa zvýši kvalita, rýchlosť, efektívnosť a pružnosť výrobného procesu s ohľadom na trvalo – udržateľný rozvoj a ochranu životného prostredia.


PPS Vývoj, s.r.o., Buzulucká 3, 960 01, Zvolen
Telefón: +421 45 5457249, +421 917 637300
Sekretariát: +421 915 972212
Fax: +421 45 5457249
E-mail: mail@ppsvyvoj.sk
Home E-mail
Copyrignt 2015 © PPS Vývoj s.r.o.